cPanel cpsrvd, cpdavd асуудал

VPS -ийн хостыг сольсны дараагаар ойрхон ойрхон cpsrvd, cpdavd сервисүүд унасан талаар анхааруулгууд ирэх боллоо.

Алдаа нь (Error):


Google-р нилээд хайгаад олигтой үр дүнд хүрсэнгүй. WHM force update (/scripts/cpup –force) ажиллуулаад бас болсонгүй. Сүүлд нь ямар нэгэн паник байж магадгүй хэмээн тооцоолж тухайн процесуудыг хүчээр хааж cpanel service -ийг дахин ачааллуулахад харин хэвийн ажиллаж эхэллээ.

Шийдэл (Soluion):

 

OS : Centos 7
cPanel/WHM : 60.0 (build 24)

screen capture MAC OS X

Command+Shift+3: Идэвхтэй дэлгэцний screenshot  авч файл руу хадгална.
Command+Shift+4: Сонголт хийж хадгалах боломжтой
Command+Shift+4, дараа нь spacebar дараад screenshot авах цонх дээр маусаар дарж файл болгож хадгалж авна

Дээрхи коммандууд дээр CTRL нэмэгдсэнээр screenshot-ийг файл биш санах ой руу хадгална.

Дээрхи  коммандууд файлыг PNG хэлбэрээр хадгалах бөгөөд хэрэв JPG төрлөөр хадгалахыг хүсвэл тухайн хэрэглэгчийн терминал дээр дараах коммандуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

  • defaults write com.apple.screencapture type jpg
  • killall SystemUIServer

 

NFS mount option

Oracle систем дээр файл хадгалахтай холбоотойгоор NFS -р оруулж ирсэн дискэн дээр хадгалахад “ORA-27054: NFS file system where the file is created or resides is not mounted with correct options” зэрэг алдаа заадаг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд NFS mount хийхдээ дараах тохиргоог /etc/fstab файлд ашиглана.

Уг тохиргооны дагуу оруулж ирсний дараагаар тухайн хэсэгт файл хадгалах асуудал арилна. noac гэдэг хэсэг их учиртай бололтой.

 

ASM-с файлууд хуулах

asmcmd-с файлуудыг нэг нэгээр хуулах шаардлагатай болдог. Харин олон файлыг зэрэг хуулахын тулд grid хэрэглэгчээр нэвтэрч дараах скриптийг ашиглаж хуулах боломжтой.

Дараах байдлаар мөн хуулж болно.

Жич: terminal дээр шууд ажиллуулна.

Backup Database shell script (mysql)

 

How to reset the Password for ASMSNMP user in an ASM instance?

Дараах жишээг  RAC орчинд харуулав.

RAC01 node дээр grid хэрэглэгч рүү шилжинэ.

Хэрэглэгчийн орчныг +ASM1 гэж тохируулна. Хэрэв node2 дээр бол +ASM2 гэж тохируулна.

ASMCMD буюу ASM -ийн комманд промптыг ажиллуулна

Дараах жишээнд хэрэглэгчийн жагсаалт харж asmsnmp хэрэглэгчийн нууц үг солихыг харуулж байна.

 

Delete expired archive log files in Oracle Database

Дараах дарааллын дагуу илүү дискийн зай эзэлж буй файлуудыг устгана.

 

 

Varnish 4.0 , Apache

Varnish cache нь динамик хуудсыг хурдасгах зориулалт бүхий мэдээллийг хийсвэр санах ойд хадгалдаг HTTP хурдасгуур юм. Хэд хэдэн сервер дээр суулган ашиглах явцад харьцангуй их ачааллыг даан ажиллаж байсан учир тогтмол хэрэглэдэг багажийн жагсаалтанд оруулан ашигласаар байна.   Дараах гарын авлагад CentOS 6 систем дээр хэрхэн суулгаж тохируулах тухай дурдсан болно. Read more

Ачаалал өндөр серверийн sysctl.conf тохиргоо

Сервер рүү хандалт ачаалал ихсэх тусам ямар нэг зүйлийн хязгаарлалт явагдаж зарим сервис болон коммандууд сайн ажилладаггүй. Тиймээс үйлдлийн системийн түвшинд хязгаарлалтуудыг CentOS ийн хувьд /etc/sysctl.conf файлд тохируулдаг.  Read more